برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تنظیم هیجان در روابط بین فردی

در راستای افزایش آگاهی و بهبود عملکرد پرسنل انتظامات و در آستانه بازگشایی دانشگاه کارگاه آموزشی(تنظیم هیجان در روابط بین فردی) با حضور دکتر امانی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه برگزار گردید

 

این نشست به مناسبت بازگشایی دانشگاه و با حضور 50 نفر از پرسنل انتظامات و مدیر و پرسنل حراست دانشگاه در محل سالن فردوسی برگزار گردید.

در این نشست بصورت علمی دیدگاه ها، عملکردها و رفتارهای همکاران انتظامات در مواجهه با چالش های روزانه آنها مورد بازبینی قرار گرفت و توصیه های لازم نیز مطرح و گوشزد شد

در حاشیه این نشست از عملکرد یکی از پرسنل انتظامات به دلیل رعایت امانتداری که منجر به پیدا نمودن یک قطعه طلا مربوط به یکی از دانشجویان خارجی این دانشگاه شده بود با اهداء لوح سپاس تقدیر به عمل آمد