تجلیل از نگهبان امانتدار یابنده طلا

نگهبان امانتدار دانشگاه کردستان با پیدا کردن یک قطعه طلای با ارزش و تحویل آن به صاحبش مورد تجلیل مسئولین دانشگاه قرار گرفت


به گزارش روابط عمومی حراست دانشگاه کردستان، در پی اتفاق اخیر مفقودی یک قطعه طلای باارزش در محیط دانشگاه، از کارمند پاکدست انتظامات دانشگاه کردستان که با یافتن این قطعه طلای گرانبها، جهت پیدا کردن صاحب آن تلاش فراوانی کرده بود، توسط ریاست دانشکده مهندسی در راستای گسترش ترویج امانتداری در جامعه دانشگاهی، تجلیل به عمل آمد.

همچنین مدیر حراست دانشگاه کردستان نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی امروز و مشکلات معیشتی و حقوق کم نگهبانان دانشگاه کردستان از این نیروی مجاهد و پاکدست به دلیل حفظ امانتداری و رعایت حق الناس تقدیر ویژه ای به عمل آورد

محمد سمیعی فر گفت: این حرکت مصداقی از اعتقادات دینی مردم بوده که این همکار وظیفه شناس که جزو حقوق بگیران عادی است توانسته امانتدار خوبی باشد
وی افزود: امیدواریم همه ی ما در جامعه به وظیفه ی اجتماعی و دینی خود به خوبی عمل کنیم و اگر کار و مسوولیتی را پذیرفتیم آن را به بهترین شکل انجام بدهیم و امانتدار خوبی باشیم.

شایان ذکر است این قطعه طلا متعلق به یک دانشجوی عراقی بوده است که در محوطه دانشگاه توسط آقای جلال خادمیان پیدا و به صاحب آن تحویل داده شد که بازتاب بسیار مثبت و گسترده ای در بین دانشجویان بین الملل دانشگاه کردستان داشته است