بایگانی برچسب: ویروس کرونا

ارزیابی و غربالگری و معاینه پرسنل در ورودی دانشگاه

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم غربالگری و درمان مبتلایان و فاصله گذاری هوشمند، دانشگاه کردستان اقدام به اجرای طرح غربالگری در مقابله با کرونا را در درب ورودی دانشگاه اجرا کرده است

توضیحات بیشتر »