قابل توجه متقاضیان صدور کارت

کارت شناسایی یک کارت الکترونیکی هوشمند است که برای راحتی بیشتر اعضای هیأت علمی، دانشجویان و همکاران گرامی دارای ویژگی ها و امکانات زیر می باشد:

 1. بیان مشخصات هویتی فرد
 2. امکان استفاده امکانات ورزشی و رفاهی

شیوه دریافت کارت شناسایی

اعضا محترم می توانند جهت صدور کارت شناسایی به سامانه صدور کارت بنا به هویت دانشگاهی خود اعم از دانشجو، استاد و کارمند به بخش مربوطه مراجعه نمایند

مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی استخدام جدید

اعضای هیات علمی و کارکنان

 1. آخرین حکم کارگزینی
 2. یک قطعه عکس جدید
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی خود شخص

 

مدارک لازم برای تمدید کارت و یا تغییر در کارت

 1. کارت شناسائی قبلی
 2. ارائه عکس جدید
 3. در صورت تغییر در شناسنامه ارائه اصل و تصویر صفحه توضیحات

 

مدارک لازم جهت صدور کارت المثنی

 1. اقدام به دادن آگهی در روزنامه اطلاعات یا روزنامه های کثیر الانتشار شهر یا استان مربوطه
 2. واریز مبلغ 30000 تومان از طریق پرتال شخص (پرداخت الکترونیکی – صدور کارت شناسائی المثنی-سایرین)
 3. (پس ازمفقودی یک کارت سفید صادر و پس از طی یک ماه در صورت پیدا نشدن کارت المثنی چاپ خواهد شد)

 

نکات مهم:

نکته ۲: لازم است در هنگام دریافت کارت ، کارت شناسایی قبلی به این اداره تحویل داده شود.
نکته 3: در صورت مفقود و یا سرقت شدن کارت شناسایی برای جلوگیری از هرگونه اتفاق یا سواستفاده ی احتمالی لازم است صاحب کارت در اولین فرصت ممکن گزارش مفقودی یا سرقت -کارت خود را به مدیریت حراست ارائه نموده و برای دریافت مجدد کارت شناسایی اقدام نماید.
نکته 4:کارت شناسایی المثنی پس از طی مراحل مربوطه تنها یک نوبت صادر خواهد شد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.