بایگانی برچسب: دوربین

بازدید از شرکت KDT

در دی ماه 1399 تیم واحد فناوری و دوربین حراست دانشگاه کردستان از شرکت KDT بازدید و دوره ای برگزار شد.

توضیحات بیشتر »