به سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات دانشگاه کردستان خوش آمدید

سامانه جدید رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات مدیریت حراست، به عنوان بخشی از پروژه سامانه جامع فناوری اطلاعات راه اندازی شده و اکنون از طریق پورتال سازمان قابل دسترس است. مراجعان سازمان می توانند از این طریق شکایت و گزارشات خود را ثبت و با دریافت کد رهگیری پیگیر پاسخ خود باشند.

توضیحات:
 تذکر: درخواست کنندگان محترم، برای پاسخگویی بهتر و به موقع لطفاً مواردی را مطالبه فرمایید که در حوزه مدیریت حراست بوده و قبلاً از مراجع ذیصلاح پاسخی دریافت نکرده باشید
 توجه داشته باشید که ورود فیلد های ستاره دار الزامی است
 پس از تکمیل اطلاعات می توانید از طریق شماره پیگیری فرم تکمیل شده را پیگیری کنید
  • اطلاعات شاکی

  • فایل ها را به اینجا بکشید